השפעת הריבית הנמוכה במשק על המשכנתא שלכם

כיום הריבית על הלוואת המשכנתא נחשבת לנמוכה מאוד, מה שהופך את הלוואות המשכנתא להלוואות המשתלמות ביותר, וכל עוד בנק ישראל מותיר את הריבית ברמה הנמוכה, נוטלי המשכנתאות יכולים ליטול הלוואות הרבה יותר משתלמות ונוחות מאשר בעבר.

המרוויחים הישירים מהותרת הריבית ברמתה הנמוכה הם נוטלי הלוואות משכנתא לא צמודות בריבית משתנה (מסלולי הפריים). נוטלי משכנתאות לא צמודות בריבית משתנה נהנים באופן תקופתי מהותרת הריבית הנמוכה על כנה, וזאת בשל העובדה שריבית הפריים אותה הם נדרשים לשלם במסגרת תשלום החזרי המשכנתא החודשיים יוותרו נמוכים, וכפועל יוצא מכך הם ישלמו פחות מדי חודש.

מנגד, מרבית נוטלי הלוואות המשכנתא במהלך השנים האחרונות, אינם נהנים כלל וכלל (למעט עשרות שקלים בודדים של חיסכון) מהותרת הריבית ברמתה הנמוכה, וזאת בשל הגבלות בנק ישראל משנת 2011 אשר קבעו כי נתח המשכנתא במסלול הפריים יעמוד על כשליש מסך ההלוואה, כלומר רק שליש מסכום ההלוואה נקבע על פי רמתה הנמוכה (הנוכחית) של הריבית במשק.

המשמעות של הותרת הריבית ברמה נמוכה

כידוע, למטבע שני צדדים, ולכן חשוב לבחון את הותרת הריבית הנמוכה על כנה מכל ההיבטים הנלווים להחלטה, ועל כך מסביר לנו יועץ משכנתאות מנוסה. מצד אחד, ריבית נמוכה אכן מטיבה עם נוטלי הלוואות משכנתא במסלול פריים, וזאת בשל הקטנת תשלומי הריבית החודשיים. צד זה של המטבע מגדיל את הביקושים בשוק המשכנתאות, וכפועל יוצא מכך, הוא מייצר את צידו השני של המטבע: המשך העלייה המתמדת במחירי הדיור, הרי ששוק הדיור בדומה לכל שוק אחר פועל בהתאם לתנאי הבסיס: ככל שהביקוש גדל כך ההיצע קטן והדבר מוביל להיצע יקר יותר.

במקביל, ההשפעה הישירה של הריבית הנמוכה הלכה ופחתה לאחר כניסת מגבלות בנק ישראל בנוגע לשוק נוטלי המשכנתאות, וזאת לאחר כניסת המגבלות החדשות אשר קבעו בין היתר כי רק שליש מסך הלוואות המשכנתא יהיה במסלול פריים. במילים אחרות: נוטלי המשכנתאות יכלו לחסוך מאות אלפי שקלים על הפחתת הריבית מאז שנת 2008 ללא כניסתן של המגבלות החדשות בנוגע לשוק המשכנתאות.

מדובר בפרטים מורכבים ולכן חשוב מאוד לעבוד עם חברות ייעוץ משכנתא לפני נטילת ההלוואה על מנת לקבל את התמהיל המשתלם ביותר.