ויזה לישראל למטרות לימודים – כך תפעלו נכון בכדי להסדירה

אם אתם מעוניינים ללמוד בישראל אך אין לכם אזרחות, ניתן לטפל בכך אצל עורך דין ממש כפי שמסדירים ויזה לארה"ב. מה המועמד צריך לעשות כדי להסדיר ויזה לישראל? ויזה לישראל מסוג א/2 משמשת את האדם שמעוניין ללמוד בישראל. החל מתיכוניסט שנשלח על ידי הוריו להשלים השכלה תיכונית בישראל ועד סטודנט ואפילו אדם שמעוניין ללמוד במוסד תורני, צריך להחזיק בוויזה זו.

הצגת מסמכי זיהוי ראשוניים

יש להציג דרכון וכל מסמך זיהוי אחר שמעיד על הפרט המבקש את ויזת א/2 לישראל. מסמכי הזיהוי מהווים את אבן הדרך הראשונה בבקשת ויזה לישראל. צילומים שלהם יוגשו לעורך דין לצורך בנייה ראשונית של בקשת הנפקת ויזה לישראל מסוג א/2.

הצגת מסמכים העוסקים בלימודים

יש להציג אישור קבלה ללימודים חתום על ידי המוסד שקיבל, את שמו של המוסד וכתובתו. אישורי הקבלה יצורפו לבקשת ויזה לישראל ויהוו את הבסיס הלגאלי המרכזי, למעשה, להענקת הוויזה. במידה ומדובר במוסד לימודי ללא תנאי קבלה, יש לבקש ממנו שינפיק לכם מסמך המוכיח שאושרתם ללימודים אצלו ושאתם מתכוונים ללמוד שם החל מהשנה הקרובה.

הצגת יכולות מימון

אחרי הכל, לימודים לא נמשכים יום אחד וגם לא שבוע. הם נמשכים, במקרה הטוב, מספר שנים. לכן, לצד מסמכי הזיהוי והקבלה, נדרשות הוכחות מימון חייכם בישראל: מאזן חשבון בנק, משכורות קודמות ממקומות עבודה המעידות על יכולות מימון בהיקף דומה בחו"ל וכל הוכחה אחרת שתראה במובהק שיש לכם את היכולת לממן את עצמכם בישראל.

איגוד מסמכי הבקשה להנפקת ויזה לישראל

עורך דין מומחה ויזה לישראל יאגד את המסמכים שהגשתם על מנת להביא להנפקת הוויזה המיוחלת לישראל. ויזה זו, מסוג א/2, תזכה אתכם בזכות ללמוד בישראל. חשוב להקפיד על נכונות המסמכים ולנפק בקשה מנומקת ועניינית הן על הזיהוי, הן על הקבלה ללימודים והן על יכולות המימון שלכם. חשוב ללוות את התהליך עם עורך דין שיתרגם דרישות אלו להנמקות של ממש לפיהן התקבלתם ללימודים וגם יש לכם איך לממן את שהותכם בישראל. באמצעות הבקשה שהוא יערוך עבורכם, תוכלו ליהנות מוויזת א/2 וללמוד כחוק במוסדות הלימוד בישראל.