חייב בהוצאה לפועל? הכר את אפשרויות התנהלותך מול רשת הגביה

אם נקלעת לחובות ופתחו לך תיקים בהוצאה לפועל, יש מספר דרכים שתוכל להתמודד עם מצב זה. הראשונה היא גישה משפטית, בה ניתן להתמודד מול רשות זו באמצעות הדין החל עליה. הדבר נעשה באמצעות עורך דין מומחה בהוצאה לפועל. עליו למצוא פגמים שנפלו בפועלה של הרשות, עיקולים שנעשו שלא כדין, ביצוע איחוד תיקים אם הם נפתחו בלשכות של ערים שונות, ועוד. הגישה השנייה היא מניעה מראש של העברת תשלומים דרך רשות זו, והכרזתך כפושט רגל. בהסדר זה, תצטרך לשלם את חובך. היתרון בגישה זו הוא התאמה טובה וסוברנית יותר של לוח הסילוקין, תוך ויתור באישור הכונס הרשמי על חלק מיתרת החוב תחת נסיבות מסוימות. ניתן לומר כי לטווח הארוך הגישה הראשונה, הישארות בהוצאה לפועל, עדיפה על הגישה השנייה, מעבר לפשיטת רגל, משום שכבעל חוב בהוצל"פ לשעבר – השם שלך לא נפגע אם הצלחת לשלם את החוב ולחזור למסלול. כפושט רגל לשעבר יהיה לך מאד קשה לזכות שוב באמונה של הקהילה המסחרית.

אפשרות א': תשלום החובות במועדם

בגישה זו, משלם החייב את יתרת חובו. כאשר הוצל"פ רואים שההעברות של החייב נעשות בפרקי זמן קבועים, ורצוי – קצרי מועד, הוא מאפשר לו להחזיר את יתרת החוב מבלי להעבירו לפשיטת רגל, גם אם הוא לא עמד בזמנים היבשים שהפקידים בהוצל"פ ייעדו לו. מה שחשוב לפקידי ההוצל"פ הוא להראות יציבות של החייב, כי זה מצביע על היתכנות להחזר כל החוב. הנושה, שמרבה לתקוף את ההוצאה לפועל, בא מהכיוון ההפוך ואומר שהעובדה שהיא העמידה את החייב בזמנים, והוא בחר לשלם יותר לאט בלי תגובת אכיפה מצדה – זו הפקרות של הוצל"פ כרשות גבייה. כך או כך, אם יש לך דרך לשלם באופן קבוע את חובך, גם אם היא לא עומדת בסטנדרטים של לוח הזמנים, מוטב להישאר במסלול זה ולסיים באופן נקי עם חובך.

אפשרות ב': מאבק בהוצל"פ באמצעות עורכי דין

בדרך זו – החייב נשאר בעל תיקים בהוצל"פ אבל כעת הוא זוכה להגנה מעורך דינו שצפוי למצוא פרצות שההוצאה לפועל כרשות ביצעה בשוגג: עיקולים שלא כדין, הכריזה על החייב כבעל חוב X על אף שכבר שולמו X-n ₪, וכד'. היתרון בגישה זו היא שלא רק שאתה משלם את חובך, אתה תופס את פקידי הרשות בטעויות המזכות אותך בתשלומי פיצויים בדין.

אפשרות ג': מעבר להליך פשיטת רגל

באפשרות זו, עליך לספוג את כל קיתונות הרותחין של הוצאה לפועל, עיקולים, צעקות ממנהלי הלשכה על אי עמידה בזמנים, וכד'. כשברשות זו יבינו שאין לך איך לשלם תוכל למלא בקשה להיות מוכר כפושט רגל. היתרון שלך הוא שכפושט רגל אסור לאף נושה, גם לא למשרדי ממשלה ועירייה, לרדוף אחרי חובם שלך כלפיהם. החיסרון הוא לאחר מעשה, המתבטא באובדן אמון של הקהילה המסחרית כלפי מי שהיה פושט רגל בדימוס.