טיפים לבחירת חברת חשבונית לשכיר במקום פתיחת תיק עוסק פטור במס הכנסה

חשבונית לשכיר הנו שירות שנועד לסייע לכם אם אתם עובדים בעבודה שהמתכונת שלה שכירה אבל הדיווח עליה נעשה כעצמאיים. לדוגמה, אם אתם מורים פרטיים שיש להם פעם בחודש או חודשיים עבודה, אפשר גם לדווח על כך כעצמאיים. אבל מה קורה אם אתם עובדים ברשת, בקונסרבטוריון, או אצל כל ספק-עבודה אחר שלא מוכן לשלם לכם משכורת? לשם כך קיים שירות חשבונית לשכיר.

להפוך את הג'וב העצמאי לשכיר

באמצעות שירות חשבונית לשכיר תוכלו להורות לספק-העבודה שלכם לשלם לו במקום לכם. השירות ינפק לו חשבונית מס וישלח לכם את הכסף. התשלום על השירות לא נעשה במזומן ברגע כניסתכם אליו אלא בניכויים מהתלושים מדי חודש בחודשו.

טיפ מס' 1 – זיהוי התעריפים השונים בשירות

התעריפים שתצטרכו לשלם מורכבים בדרך כלל משני נושאים: תשלום על הטרחה שבהנפקת החשבונית ותשלום דמי מעביד. היות שהמעביד בפועל מתנער מהיותו מעביד שלכם ומתקשר עמכם דרך חשבונית מס (שהופנתה בסופו של דבר לחברת שירות חשבונית לשכיר) הוא לא מנכה לכם דמי מעביד ולכן חברת חשבונית לשכיר תעשה זאת כדי שאם חלילה הוא יסיים עמכם את ההתקשרות ניתן יהיה לשלם לכם פיצויים ומשכורת 13.

טיפ מס' 2 – אופן קביעת הניכויים

ניכויי שירות חשבונית לשכיר נקבעים בדרך כלל על 5-6.5% מהשכר. בחברות בהן אין דמי מעביד, הניכוי שיתבצע הוא סביב ה- 5% ובחברות בהן יש דמי מעביד ינוכו בדרך כלל בסביבות ה- 6.5% מהשכר. חשוב לבדוק נתונים אלו כדי להבין מי הן החברות שנחשבות יקרות ולברר אלו שירותים נוספים אתם מקבלים על תוספת היוקר הזו, לדוגמה: הפרשה לקרן פנסיה.

טיפ מס' 3 – מומלץ לפנות לחברה המעסיקה יועצי מס לעצמאיים

במידה ויש לכם עבודות נוספות אותן בחרתם להשאיר עצמאיות, מומלץ כי חברת חשבונית לשכר תתפקד גם כשירות ייעוץ מס ותסייע לכם למלא את הדו"חות השנתיים ולהגישם למס הכנסה בסוף כל שנה (או בתחילת כלך שנה חדשה). בדרך זו אתם מכוסים מכל הכיוונים, גם כשכירים וגם כעצמאיים, כל כסף שנכנס לחשבון שלכם מדווח למע"מ ולרשויות המס, כשעל כך אמונים אנשי מקצוע מחברה מקצועית לנושא זה.