מהו צו כינוס ופשיטת רגל?

חייב אשר נקלע למצוקה כלכלית ולחובתו חובות רבים, בעזרתו של עורך דין מומחה לפשיטת רגל יגיש בקשת פשיטת רגל. לאחר בקשת פשיטת רגל עורך דין ימתין להחלטת בית המשפט אשר ייתן צו כינוס נכסים לכל נכסיו של החייב ואף ימנה מנהל לטיפול בהליך זה. הכונס הרשמי יחליט אם החייב עומד בתנאים הדרושים לצו כינוס? באם כן, יאושר מתן צו כינוס.

מגבלות בעת מתן צו כינוס

לאחר שיוטל צו כינוס נכסים על החייב יהיו מספר מגבלות עליו:

  • יוטל על החייב צו עיכוב יציאה מהארץ
  • תיאסר עליו כל יוזמה כלכלית העשויה להוסיף לו חובות נוספים

תהליך צו כינוס

עורך הדין המטפל בתיקו של החייב יצטרך להגיש דוחות לגבי מצבו הכלכלי של החייב. בתחילה יופעלו תשלומים חודשיים אשר יקבעו על ידי בית המשפט. כל ההליכים נגד החייב יוקפאו ברגע בו ניתן צו כינוס ופשיטת רגל. החייב יהיה מוגן וימנע כל הליך גבייה נגדו בתקופת צו כינוס. לאחר מתן צו כינוס נכסים, תתבצע חקירת החייב וכן יוגשו כל תביעות החוב של הנושים. בית המשפט יציע תוכנית לפירעון החובות. בשלב צו כינוס ופשיטת רגל תשלח הודעה לכל הנושים בדבר מתן צו כינוס. עותק נוסף יימסר להוצאה לפועל. במידה והחייב נדרש לתשלומי מזונות, יוקצב לו סכום כסף הנדרש לתשלומי המזונות. בעת מתן צו כינוס תפורסם מודעה בכל הרשומות הממשלתיות וכן בעיתונים. עורך דין מומחה בנושא צו כינוס ופשיטת רגל יהיה חייב בשלב כזה של צו כינוס לוודא כל הזמן, שהנושים לא מנסים להפר את החלטת הכונס הרשמי אשר קבע מתן צו כינוס.

שלב נוסף בהליך – ייקבע דיון לבקשת פשיטת רגל והכרזה על פשיטת רגל לאחר כ 18 חודשים מעת מתן צו הכינוס. בדיון זה יהיו נוכחים כל הנושים, החייב, והכונס הרשמי.

בשלב האחרון לפני קבלת הפטר סופי – נכסי החייב ימומשו במידה ויש לו.

לסיכום, צו כינוס נכסים ופשיטת רגל הינו הליך חשוב כדי שהחייב בעזרתו של עורך דין מנוסה יגיע להסדר פירעון .