מה חשוב לדעת על זכויותינו כחייבים בהוצאה לפועל?

הוצאה לפועל היא רשות גבייה מטעם משרד המשפטים שתפקידה הוא לאכוף חוב מסחרי של אדם כלפי מוסד ממשלתי או גוף פרטי, כולל כלפי אדם פרטי אחר שנמצא במעמדך המשפטי. במסגרת תפקידה היא פותחת תיקים אזוריים (על פי לשכות הערים) לחייב-מדווח, ומשתמשת בסנקציות שונות כמו עיקולים על חשבונות בנק ורכוש על מנת להחיש את פירעון החוב. מהן זכויות החייב בהליך? כיצד הוא יכול לפעול על מנת לממשן?

איחוד תיקים

תקנת שעה חדשה באופן יחסי, שאומרת כך: מי שנפתחו לו תיקים בהוצאה לפועל בכמה ערים, יכול לאחד את כל התיקים שלו לתיק אחד, בעיר אחת, ולשלם רק שם. עורך דין הוצאה לפועל ימליץ בדרך כלל ללקוח שלו לפעול כך ולבחור בלשכה הסמוכה למקום מגוריו כלשכה לשלם לה, מטעמי נגישות וקלות יחסית בביצוע בירורים בהם יידרשו פגישות פנים מול פנים עם הפקידים בהוצל"פ.

חריגה מסמכות במהלך עיקול

על עורך הדין לבחון את הדרך בה נעשה העיקול ולמצוא תקנות שנעברו או הליך חוקי אך שלא נעשה בתום לב. לדוגמה, אם יתרת החוב שלכם הייתה רבה אך שולמה כמעט במלואה, ונשאר נתח קטן מאד שצריך עוד להסדיר, ודווקא בעטיו שולחים עיקול לביתך, ניתן להצביע על המהלך כחוסר תום לב. הפקיד בהוצל"פ כבר ספג את רוב ההחזר ממך, כחייב ועל כן הבין שאתה בעל יכולת החזר, ולכן אין טעם מעשי לשלוח מעקלים, כי החייב הוכיח שהוא יודע שעליו לשלם.

הצגת יתרת חוב לא נכונה

מקרה בו שולם חובך, אך בהוצאה לפועל ממשיכים לדווח על היתרה הקודמת כיתרה מעודכנת, כולל פירוט שהחוב מתאריך XX/YY/ZZZZ טרם שולם. במקרה כזה ניתן לתבוע את הוצל"פ כגוף יציג בפני עצמו  לדיבה, בשל הצגת מידע כוזב ברשימת החובות שנותרה.

עצות מעשיות לחייב בהוצל"פ

לווה כל צעד שלך עם עורך דין מוסמך שמכיר היטב את המערכת, פעל לצמצום הביורוקרטיה, לאיחוד תיקים ולהסדר של חובך במהרה. מומלץ להישאר לשלם בהסדר זה ולא לעבור לפשיטת רגל, על מנת שלא תהיה מוכר כפושט רגל בעתיד, הכרה שהיא קלון מסחרי כמעט בקרב כל מי שיימצא מולך בהמשך הדרך.